Stipendijų fondas

Kiekvienas tegul aukoja, kaip yra širdyje nutaręs, ne gailėdamas ar tarsi verčiamas, nes Dievas myli linksmą davėją. O Dievas gali jus apipilti tūleriopomis malonėmis, kad visuomet ir visais atžvilgiais būtumėte aprūpinti ir galėtumėte dosniai imtis bet kokio gero darbo… /2 Kor 9, 7-8/

Šv. Juozapo mokyklos stipendijų fondas

Šv. Juozapo mokykla yra viešoji, ne pelno siekianti, nevalstybinė įstaiga įsteigta bendruomeniniais pagrindais. Iš valstybės mokykla gauna mokinio ir ūkio lėšų krepšelį, kurie panaudojami pagrindinėms ugdymo reikmėms tenkinti. Kad mokykla galėtų užtikrinti kokybišką ugdymą ir sudarytų tinkamas sąlygas mūsų vaikams, mokslas mokykloje yra mokamas.

Šv. Juozapo mokykla nesiekia dirbti komerciniais pagrindais ir nori sudaryti sąlygas visiems vaikams, mokytis katalikiško ugdymo samprata grindžiamoje mokykloje. Siekiame, kad mokykla būtų prieinama visiems, ypač mažesnes pajamas turinčių šeimų vaikams. Tuo tikslu Šv. Juozapo mokykloje sukurtas Stipendijų fondas, kuris skirtas paremti šeimas, kurios nori savo vaikus ugdyti katalikiškoje mokykloje, tačiau kurios dėl finansinių kliūčių negali mokėti viso mokesčio už mokslą.

Tai bendruomeninis paramos fondas, kurį sudaro rėmėjų, kurie įsipareigoja apmokėti vienam (ar keliems) mokiniams mokinio mokestį už mokslą, lėšos. Į šį Stipendijų fondą pinigus gali pervesti ne tik tėvai, bet ir kiti šeimos nariai, artimieji ar kiti žmonės taip pat juridiniai asmenys norintys padovanoti mokslą Šv. Juozapo mokykloje konkrečiam ar nesvarbu kuriam mūsų mokyklos mokiniui.

Stipendijų fondas
  • VšĮ Šv. Juozapo mokykla
  • Juridinio asmens kodas – 302627435
  • Sąskaitos Nr. LT49 7300 0101 2703 0471 (Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti „Stipendijų fondui”. Jei remiate konkretų mokinį, nurodykite ir jo vardą bei pavardę).
  • Bankas – AB „Swedbank“, banko kodas 73000
Kilus klausimams kreipkitės
  • Direktoriaus pavaduotoja administraciniams reikalams Milda Matrosovienė
  • Tel: 8 682 53842
  • El. paštas: milda.m@juozapomokykla.lt

Kviečiame investuoti į laisvų, atsakingų, sąmoningų, gebančių nesavanaudiškai įsipareigoti, sąžiningų, kūrybiškų asmenybių ugdymą.

Jūsų parama mums yra labai svarbi!

Jeruzalės skyrius

Pašilaičių skyrius

Scroll to Top
Skip to content