Neformalusis ugdymas

Šv. Juozapo mokykla rūpinasi visuminiu asmens ugdymu. Neformalus ugdymas čia atlieka svarbią užduotį – dalyvaudami būrelių veiklose ugdytiniai ne tik susipažįsta su konkrečia meno ar sporto šaka, bet ir lavina daug kitų labai svarbių gebėjimų: mokosi pažinti save, ugdyti charakterį bei sveikatą, veikti drauge su kitais – bendrauti ir bendradarbiauti. Būtent neformaliame ugdyme galima vystyti įgūdžius, kokių neįgysi niekur kitur. Tačiau tam, kad tai „veiktų“ – labai svarbus asmeninis įsitraukimas bei motyvacija, todėl būtina, kad vaikas ar jaunuolis pats norėtų lankyti, savanoriškai pasirinktų šią veiklą. 

Būreliai po pamokų

Šv. Juozapo mokykla sudaro galimybes būrelių veikloms po formalaus ugdymo laiko:

  • Pradinių klasių mokiniams – po 16.20 val. Išimtys įmanomos tik lauko laikui, suderinus su klasės vadovu ir Pradinio ugdymo vadove Aida Baliukevičiene. Susitarimas sudaromas bandomajam laikotarpiui, po kurio gali būti pratęstas arba nutrauktas, atsižvelgiant į vaiko formaliojo ugdymo pasiekimus.
  • Vyresnių klasių mokiniams – po pamokų pagal tvarkaraštį.

Dėmesio!

Po pamokų Šv. Juozapo mokyklos pedagogai ir darbuotojai nėra atsakingi už mokinio saugumą. Būrelio laukiančio mokinio saugumu rūpinasi tėvai.

Būrelio metu už mokinį pilnai atsakingas būrelio mokytoja (-as).

Būrelio veiklos susitarimus sudaro mokinio tėvai ir būrelio mokytoja (-as). Mokykla nedalyvauja šiuose susitarimuose.

Šv. Juozapo mokykla gali inicijuoti kai kuriuos nemokamus būrelius, prie kurių išlaidų šeimos kviečiamos prisidėti 5 Eur solidarumo mokesčiu, sumokant jį kartu su mėnesiniu mokesčiu už mokslą. Šiuo metu tokie būreliai yra: Orientacinis sportas (Saulius Cininas), Teatro būrelis (Ignas Gužauskas), Prancūzų kalba (Rasa Tamošaitienė).   

Formalus ugdymas, praturtintas neformalaus vaikų švietimo (NVŠ) programomis

Šv. Juozapo mokykloje šiuo metu vykdomos 3 NVŠ programos:

  • 1-4 klasių mokiniams – programa „Meno valandėlės“, vienijanti teatro ir choro užsiėmimus.
  • 5-8 klasių mokiniams – programa „Pažink save ir kitą“, vienijanti socioemocinį ugdymą ir teatro užsiėmimus.
  • I-II gimnazinių klasių mokiniams – programa „Auganti lyderystė“, vienijanti patyriminę mokymosi grupėje patirtį, žinias, reikalingas lyderystei bei asmeninę ir komandines praktikas.

Šv. Juozapo mokykla šioms programoms įgyvendinti prašo skirti NVŠ krepšelį partnerei organizacijai VšĮ „Vaikų uostas“, kuri organizuoja šių programų įgyvendinimą. Dėl NVŠ krepšelio skyrimo kreiptis į Neformalaus ugdymo vadovę Margaritą Vyskupaitienę el. paštu margarita.v@juozapomokykla.lt.

Jeruzalės skyrius

Pašilaičių skyrius

Scroll to Top
Skip to content