Malda už mokyklą

Viešpatie,

pilnai Tavimi pasitikėdami, meldžiamės už šią katalikišką Mokyklą, kuri yra mūsų troškimas atsiliepti į kvietimą gyventi Evangelija, liudijimu ir džiaugsmu Šventojoje Dvasioje.

Augink mūsų budrumą atidžiai žvelgti į šiandienos iššūkius ir atsakingai ugdyti žmogų, gebantį remtis tikėjimu, kūrybinga meile bei neblėstančia viltimi, atvirą Šventosios Dvasios vedimui, gilų kasdieninėje maldoje.

Pavedame Tau kiekvieną šios Mokyklos mokinį, matydami jį, kaip unikalų Tavo kūrinį, besimokantį atrasti džiaugsmą bendrystėje, keliantį klausimus ir ieškantį atsakymų.

Siųsk mokytojų, trokštančių perduoti vaikams ne tik žinias, bet ir sukauptą išmintį, laimingų ir nebijančių augti tikėjime bei liudyti Jėzų, sutinkamą kasdienybėje.

Mergele Marija, prašome Tavo užtarimo stiprinant ryžtą išlaikyti vienybę Mokyklos bendruomenėje ir visuotinėje Bažnyčioje.

Šv. Juozapai, mūsų globėjau, melski už mus!

Amen

Jeruzalės skyrius

Pašilaičių skyrius

Scroll to Top
Skip to content