Komanda

Jėzus Kristus yra kelias, tiesa ir gyvenimas. /Jn 14, 6/.

Šv. Juozapo mokykla siekia organizuoti savo kasdieninę veiklą taip, kad ugdymo centre išliktų Kristus, tai vadinama – ugdymo Kristocentriškumu.  Trokštame kartu pažinti, kurti santykį ir gyventi Kristaus mokymu.

Sielovados komanda rūpinasi Mokyklos bendruomenės sielovados lauku:

  • kartu kuriame krikščioniškos bendruomenės patirtį per prigimtines Bažnyčios užduotis: liturgiją – tikėjimo šventimą, skelbimą ir liudijimą bei tarnystę ir pasidalinimą su stokojančiais;
  • kartu išgyvename liturginių metų įvykius / šventes, kurie vyksta mokslo metų laikotarpyje;
  • auginame ryšį su šventaisiais per klasės globėjus;
  • ieškome Mokyklos tapatybės, kylančios iš Šv. Juozapo asmenybės bei gyvenimo liudijimo;
  • gyvendami kasdieninį gyvenimą ieškome Dievo valios, mokomės augti kaip Kristaus mokinių bendruomenė.

Sielovados komandos vadovė – Margarita Vyskupaitienė, margarita.v@juozapomokykla.lt

Liturginė grupė

Br. Juozapas Marija OFM, Indrė, Dalius, S. Onutė

Organizuoja klasės / grupės bendruomenės liturgiją, atsakingi už pagalbą klasių vadovams.

Darželinukų sielovados grupė

Indrė

Rūpinasi darželinukų sielovada, planuoja visą Mokyklos bendruomenę Pašilaičių skyriuje vienijančias veiklas.

Pradinukų sielovados grupė

Aida, Paulina, Dalius

Organizuoja pradinukų sielovadines veiklas: išvykas, stovyklas, minėjimus, kuria metodinę medžiagą.

Vyresniųjų sielovados grupė

S. Onutė, Margarita

Organizuoja sielovadines veiklas: išvykas, stovyklas, minėjimus, kuria metodinę medžiagą.

Darbuotojų sielovados grupė

Margarita, Rūta, Aida, Br. Juozapas Marija OFM, Indrė, Renata.

Organizuoja sielovadines veiklas darbuotojams.

Maldos ir misijų grupė

Milda, Živilė, Faustas, Evaldas

Atsakingi už mokinių, mokytojų ir šeimų maldos gyvenimą liturginių metų eigoje bei evangelizacines veiklas.

Jeruzalės skyrius

Pašilaičių skyrius

Scroll to Top
Skip to content