Pereiti prie turinio

Apjuoskim Lietuvą

Nuo Laisvės gynėjų dienos (sausio 13-osios) įpinant Lietuvos valstybės atkūrimo dieną (vasario 16-ąją) ir Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną (kovo 11-ąją) iki Šv. Juozapo ir Bendruomenės dienos (kovo 19-osios) apjuoskim Lietuvą nepertraukiama grandine bendra malda ir veikla.

Laikotarpį iki kovo 19 d. vaikai vykdys veiklas su savo klasėmis. Iš vaikų darbelių bus „pinama virtuali juosta“ ir talpinama Mokyklos FB paskyroje bei Mokyklos interneto svetainėje.

Šeimos taip pat kviečiamos įsijungti į šią akciją.

Pirmiausia, kadangi tuo pačiu minim ir Šv. Juozapo metus, viso laikotarpio metu kiekvieną dieną 20 val. kviečiame kartu su visais tikinčiaisiais jungtis į bendrą maldą Šv. Juozapui https://www.bernardinai.lt/2020-03-19-tikintieji-kvieciami-kasdien-drauge-melstis-sv-juozapo-malda/ pavesdami jo globai Lietuvą, mūsų Mokyklą, šeimas...

Taip pat šeimos yra kviečiamos savo nuožiūra ir laisva valiai:

  • peržiūrėti pasirinktą filmą apie Lietuvą ir jį aptarti;
  • giedoti giesmes ar dainuoti patriotines dainas;
  • dalintis savo prisiminimais ar patriotiniais jausmais;
  • kurti eiles, rašyti laiškus ar rašinėlius;
  • organizuoti viktorinas, protmūšius;
  • ir visi kiti Jums ir vaikams priimtini variantai;
  • ...

Pagavus įkvėpimui kviečiame Jūsų šeimoje vykdytas veiklas įamžinti koliažo, nuotraukos, video, rašinio, eilėraščio ar kitokiu pavidalu bei kartu su palinkėjimu Lietuvai atsiųsti el. paštu milda.m@juozapomokykla.lt

Kviečiame žiūrėti paprastai ir kūrybingai, svarbu šiuo laikotarpiu, kol esame nuotolyje, būti vienybėje, ranka rankon, kaip Baltijos kelias, tik virtualus 🙂

Šią vienybės akciją pabaigsim Šv. Juozapo dieną (kovo 19-ąją) Mokyklos bendruomenės Šv. Mišiomis.


Pinam juostą...

Teatro mokytojų, Joanos ir Justino, viktorina apie Sausio 13-ąją

Linkėjimus Lietuvai siunčia mažiausieji...

Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės grupės ikimokyklinukų darbeliai Lietuvai
Emilijos Zaščiurinskaitės knygelė "Brangi Tėvynė Lietuva"

Švč. Mergelės Marijos grupės vaikai labai nori apjuosti Lietuvėlę savo meile. Nuo sausio vidurio, kupini nuostabiausių idėjų ir tyriausių jausmų, pradėjo rašyti ir iliustruoti savo pirmąją knygą apie Lietuvą. Iki Šv. Juozapo ir Bendruomenės dienos (kovo 19-osios) priešmokyklinukų meilė Lietuvai suguls į knygelių puslapius ir liks atmintyje kaip nuostabiausias įvykis. 

Fatimos piemenėlių juostos dalelė... iš visos širdies 🙂

Anzelmas Matutis
Apie gimtinę

Ar jūs žinote
Ar ne,
Ką vadinam
Gimtine?
Mamą, tėtį,
Mišką, lauką,
Kvietį,
Kur ant lauko
Auga.
Vaivos juostą
Nemune –
Juos vadinam
Gimtine.

Šv. Mikalojaus klasės pirmokai perima ir tęsia akciją būti vienybėje, ranka rankon...

Šv. Teresėlės klasės pirmokai "apjuosė" Lietuvą giesme.

Šv. Cecilijos klasės pirmokai dalyvavo edukacinėje nuotolinėje pamokoje ,,Legendų pilis" (Lietuvos nacionalinis muziejus) ir per technologijų pamoką "statė" Gedimino pilį bei kalbėjo apie Lietuvos sostinę - Vilnių.
Taip pat visą savaitę kalbame Rožinį už Lietuvą.
Šv. Pilypo Nerio klasės pirmokai

Kiek paukštis turi margų plunksnelių, 
tiek mes apie Lietuvą - meilių žodelių.
Sparnuočiai neša trispalvę snape,
kaip mes meilę Lietuvai širdyje!

Šv. Juozapo klasės antrokų savo kūrybos eilių ir vaizdų pynė Lietuvai "GYVUOK, MYLIMA TĖVYNE!"

Pal. Kjaros Luče klasės antrokai rašė laiškus žuvusiems už Lietuvos laisvę.


Pal. Teofiliaus Matulionio klasės trečiokai pynė tautines juosteles, bandė atkartoti juostų raštus piešdami, sausio - kovo mėnesio Ryto Rate meldžiasi už Lietuvą.

Šv. Liucijos trečiokų piešiniai Lietuvai

Šv. Antano klasės trečiokai laimingi gyvendami Lietuvoje ir siunčia visiems šventinę nuotaiką. 

Šv. Pranciškaus klasės ketvirtokai juosia Lietuvą pynėmis, eilėmis ir giesmėmis.
Šv. Faustinos klasės ketvirtokai juosia Lietuvą laiškais ir žinutėmis Lietuvos herojams

Šv. Joanos klasės penktokai sužinojo, kas yra akrostichas, atrado šią meninę priemonę Martyno Mažvydo - pirmosios lietuviškos knygos autoriaus - eilėraštyje. Tada jau patys tapo kūrėjais ir paslėpė akrostichus savo sukurtuose tekstuose apie Lietuvą, laisvę, mūsų dienų aktualijas, net apie liūdnąjį karantino Vilnių. Taigi juosiame Lietuvą, skaitome ir ieškome akrostichų!


Lietuvos ir Prancūzijos sąsajos. Prancūzų kalbos besimokančių mokinių projektinis darbas.

Šv. Anastasijos klasės penktokai juosia Lietuvą dainomis ir piešiniais.
Šv. Stepono klasės šeštokų Lietuvos istorijos juosta.
Pal. J. Matulaičio klasės šeštokai už Lietuvą nuėjo 103 km.
Šv. Kristoforo klasės septintokai juosia Lietuvą.
Šv. Klaros klasės aštuntokų eilės Lietuvai.

2021 m. Juozapo Lukšos-Daumanto metai: I gimnazinės Šv. Kazimiero klasės projektinis darbas